minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Om minForsyning Plug-in

minForsyning Plug-in er en plug-in service, der kan anvendes i en forsynings selvbetjeningsløsning.

Forsyningen bestemmer selv, hvilke og hvor plug-ins skal være i deres selvbetjeningsløsning, samt hvordan disse plug-ins skal præsentere sig mht. overskifter, farve og fonte.

På den måde bliver et minForsyning plug-in en integreret del af forsyningens selvbetjeningsløsning.

Der findes plug-ins til f.eks.:

 • Aflæs målere
 • Se forbrug
 • Kontakt forsyningen
Hvordan virker minForsyning Plug-in

Et minForsyning plug-in er blot en predefineret HTML sektion, der sættes ind på en webside. F.eks. minForsyning plug-in til visning af kunde oplysninger ser ud som følger.

<div id="esCustomerInfoPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esCustomerInfoPluginData" class="esPluginData">
  </div>
  <div id="esCustomerInfoPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>

Det resulterer i visning af kundens oplysninger på websiden, se billede.

Hvert plug-in har ovenstående form med en sektion til input (esPluginData) og en sektion til HTML (esPluginHtml). I HTML sektionen "skyder" minForsyning Plug-in HTML ind på websiden for at vise det pågældende plug-in.

En webside sættes op til at bruge minForsyning Plug-in ved at inkludere minForsyning Plug-in script og stylesheet, samt den såkaldte minForsyning Plug-in proxy, som beskrevet under Opsætning af webside.

Hvert minForsyning plug-in er beskrevet i detaljer i menuen.

Teknologien bag minForsyning Plug-in er ajax og jsonp.

Se eksempel på brug af minForsyning Plug-in

Til de forsyninger, der ikke ønsker at bruge minForsyning Plug-in, har KMD Energi lavet en standard selvbetjeningsløsning, der gør brug af minForsyning Plug-in.

Ved at kigge på standard selvbetjeningsløsningen kan det med fordel ses, hvordan minForsyning Plug-in bliver brugt og virker.

URL på standard selvbetjeningsløsningen er https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx?plant=XXX&utility=XXX, hvor forsyningens FAS brugernummer (plant) og værk nummer (utility) indsættes. Der logges ind i løsningen med et kundenummer og målernummer fra forsyningen.

Der er også mulighed for at se de forskellige plug-ins i deres rå udgave https://minforsyningplugin.kmd.dk/PluginPages/default.aspx