minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
August release d. 30.08.2012

Plug-in

 • Kunde plug-in: Oplysninger.
  • PBS oplysninger vises.

 • Aflæsning plug-in: Aflæs målere.
  • Kunde kontakt oplysning pop-up vises først, når kunden vælger "Vil gerne kontaktes" i forbindelse med at aflæsninger afviger for meget.
  • Mail til forsyningen er tilrettet, så den indeholder telefonnr. og emailadresse til kunden, der ønskes kontaktet af forsyningen.
  • Udvidet med input feltet esNoReadingsHelpText, så forsyningen selv kan skrive teksten og evt. tilføje et link til deres forbrugsoversigtsside, hvis der ikke nogle målere at aflæse.
   Input feltet esNoReadingsHelpText er default "Der er ingen målere, der kan aflæses. Det kan skyldes, at målerne fjernaflæses."

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Teksten på fanerne på oversigten er dynamiske ud fra, hvad der står i FAS. Det er forbrugsarttilslutnings skærm teksten fra FAS, der bruges.
  • Under vejninger kan der vælges mellem at vise vejninger for seneste 6 måneder, seneste år, seneste 3 år eller seneste 6 år.
  • Under sammenligning af forbrug er a conto forbrug ændret til forventet forbrug.
  • Under aflæsninger vises alle tælleværker.

 • Container plug-in: Container oplysninger
  • Nyt plug-in, der viser kundens container oplysninger.

 • Kundesag plug-ins
  • Kvitteringen på kundesager har fået nyt udseende.
  • Mulighed for at vælge ekstra serviceopkrævninger på containerskift, opsæt container og nedtag container.

Events

 • Hvis der ikke er data i et plug-in, så triggers eventet esContainsNoDataEvent-[plug-in].

  Dette kan f.eks. bruges til at skjule plug-in og evt. overskrifter/tekster til plug-in. F.eks.
  $('#esProxy').bind('esContainsNoDataEvent-esMeterInfoPlugin', function() 
        { $('#kmdMyProfilePartMeterInfo').css('display', 'none'); }); 
 • Hvis der er data i et plug-in, så triggers eventet esContainsDataEvent-[plug-in].

Css

 • class="esFirstRowForConsumption" er ændret til class="esFirstRowForConsumptionType"
  class="esLastRowForConsumption" er ændret til class="esLastRowForConsumptionType"