minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
November release d. 30.11.2012

Events

  • Hvis kunden er i aflæsningsperiode, så triggers eventet esCustomerIsInSettlementPeriodEvent-LogoutPlugin. Det kan bruges til at gøre kunden opmærksom på, at han bør aflæse sine målere.

    Læs mere herom under menupunktet Events.

Pop-ups

  • Når kunden er logget ind, er det muligt at få vist en pop-up, hvis kunden er i aflæsningsperiode. Det implemententeres ved at tilføje lidt javascript på siden.

    Læs mere herom under menupunktet Pop-ups.