minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Oktober release d. 31.10.2012

Plug-in

 • Log ind/ud plug-in: Login.
  • Teksten containernummer er fjernet fra login, hvis forsyningen ikke kører renovation.

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Aflæsninger kan eksporteres til Excel.

 • Kundesag plug-ins: Se kundesager og Se afsluttede kundesager.
  • Vedhæftede filer på de enkelte sager kan ses.

 • Måler plug-ins: Måler oplysninger.
  • Det er valgfrit, om kolonnerne placering og aftagenummer skal vises.

 • Container plug-ins: Container oplysninger.
  • Det er valgfrit, om kolonnerne nummer, beskrivelse og tømmeordning skal vises.

Google Analytics

 • Der er implementeret Google Analytics.