minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
August release d. 16.08.2013

Plug-in

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.

  • I oversigten over forbrug blev køb og salg af forbrug fejlagtigt lagt sammen (timeværdier), f.eks. for kunder med solcelleanlæg.
   Det er rettet til, at salg af forbrug i stedet trækkes fra.

   Om en måler er en køb/salg måler, bestemmes ud fra feltet målerart på installationen. En salgsmåler har målerart 4 = 'Negativ måler', og for den trækkes forbruget fremover fra i forbrugsoversigten.


  • For månedskunder ser nu de seneste 12 måneders forbrug.


  • På kunder, der ikke betaler aconto, er alt vedrørende aconto fjernet.

 • Aflæsning plug-in: Aflæs målere.

  • Alle aflæsninger skal ikke længere indberettes, hvis det drejer sig om tekniske kontrol aflæsninger.
   Indberettes en teknisk kontrol aflæsning på en måler, så skal alle aflæsninger hørende til måleren, dog indberettes.

 • Økonomi plug-in: Saldoopgørelse.

  • Hvis kunden er PBS-kunde (står på Min profil siden) og regningen er en aconto regning (det står i typeteksten), er det nu ændret til, at der ikke længere kan klikkes på regningen/fakturaen.
   Der kan stadig klikkes på afregningsregninger.

 • Login ind plug-in: Log ind.

  • Seneste brugte login fane huskes.
   F.eks. hvis der logges ind med NemID, så huskes dette og fanen vil være forudvalgt næste gang, der skal logges ind på minforsyning.