minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Februar release d. 28.02.2013

Plug-in

 • DataHub plug-in: Forbrugeradgang.
  • Nyt plug-in, der viser kundens elforbrug fra DataHub'en.

   Ved DataHub’ens idriftsættelse er det obligatorisk for elleverandører med slutkunder i det danske elmarked at gøre kundernes data i DataHub’en tilgængelige for kunden.

   Det nye DataHub plug-in sørger for integrationen over mod Energinet, hvor kundeadgangen stilles til rådighed for kunderne via en iFrame.

   For at kunden kan se sit elforbrug fra DataHub'en, skal han være logget ind med NemID. Derudover skal kunden have fået tildelt en webaccesskode fra DataHub’en.

   Der er lavet nye event som giver, om kunden er logget ind med NemID og har en webaccesskode. Læs mere herom under menupunktet Events.

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Forbrug kan eksporteres til Excel.
  • Vedrørende renovation er søjlen for indeværende afregningsperiode ændret fra at vise brutto kilo til at vise netto kilo, ligesom de foregående afregningsperioder.

 • Aflæsning plug-in: Aflæs målere.
  • Ved indberetningen af afregningaflæsninger er betingelse, at en aflæsning skal have et kortnr, fjernet.

Events

 • Hvis kunden er i aflæsningsperiode, så triggers eventet esCustomerIsInSettlementPeriodEvent-LogoutPlugin. Det kan bruges til at gøre kunden opmærksom på, at han bør aflæse sine målere.

  Læs mere herom under menupunktet Events.