minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Januar release d. 31.01.2013

Generelt

 • Navnet eService omdøbes til minForsyning Plug-in.

Opsætning

 • minForsyning Plug-in script og stylesheet i HTML head sektionen er ændret til følgende.
  <!-- minForsyning Plug-in - stylesheet -->
  <link href="https://minforsyningplugin.kmd.dk/StyleSheets/eservice.css" rel="Stylesheet" type="text/css" />
  <!-- minForsyning Plug-in - script -->
  <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-json2.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice.js" type="text/javascript"></script>
  Filen eservice-jquery.min.js indeholder version 1.7.1 af jquery.

Plug-in

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Tilføjet tabel over forbrug på fem-års oversigten.
  • Tilføjet værdien for forventet forbrug til indeværende afregningsperiod søjlen på på fem-års oversigten.
  • Forventet forbrug pilen er fjernet fra grafen, og i økonomi boksen står "Ikke beregnet", hvis kunden har egen produktions målere, f.eks. hvis kunden har et solcelle anlæg.
  • Timeværdier afgrænses til kundens til- og fraflytningsdato.
  • Vejninger kan eksporteres til Excel.
  • Under aflæsninger sorteres målerne efter opsættelsestidspunkt.
  • Under aflæsninger er søgningen "Indeværende år” ændret til ”Seneste år”.
  • Det står på oversigten, hvis der ikke er data til forbrugsarten.

 • Kunde plug-in: Oplysninger.
  • Mulighed for at sætte om CPR nummer skal vises. Default er true, dvs. at CPR nummeret vises.
  • Kundens til- og fraflytningsdato vises.

 • Aflæsning plug-in: Aflæs målere.
  • Tilføjelse af ekstra valgmulighed ved afvigelse af aflæsning, samt omformulering af de to eksisterende valgmuligheder.
  • Valgmuligheden "Jeg vil gerne kontaktes.." ved afvigelse af aflæsning er fjernet, hvis det er en kontrolaflæsning, dvs. kunden er ikke i en aflæsningsperiode.
  • Teksten "Forventet aflæsningsdato" ændres til "Aflæsningsdato", hvis det er kontrol aflæsninger.
  • Advis datoen på afvigelsesnotatet sættes til (forventet) aflæsningsdato.
  • Kundens mailadresse forudfyldes på kvitteringssiden for aflæsninger, hvis den er givet.

 • Container plug-in: Container oplysninger
  • Nyt plug-in, der viser kundens container oplysninger.

 • Kundesag plug-ins
  • Kvitteringen på kundesager har fået nyt udseende.
  • Mulighed for at vælge ekstra serviceopkrævninger på containerskift, opsæt container og nedtag container.

Pop-up

 • Signaturen til at vise "Indtast CPR/CVR-nummer" og "Kunde er i aflæsningsperiode" pop-up er ændret.
 • Pop-ups vises kun en gang under sessionen.
 • Teksten til "Indtast CPR/CVR-nummer" pop-up er rettet.