minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Marts release d. 22.03.2013

Plug-in

 • Container plug-in: Opret kundesag.
  • Input esCaseTypeIdents er fjernet fra plug-in. Det betyder, at de kundesagstyper vedrørende container, der er aktuelle, bliver vist.

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Forbrug for nedtagne målere vises.
  • Det er kun afregningsperioder på et år fra d. 1.1 til 31.12, at der skrives årstallet under søjlerne. For alle andre, dvs. for skæve afregningsperioder, skrives til og fra dato under søjlerne.
  • Input esShowConsumptionTable er tilføjet og angiver om tabellen med historisk forbrug skal være vist (foldet ud) fra start. Default er false, dvs. den er ikke foldet ud.

 • Aflæsning plug-in: Aflæs målere.
  • Tryk på Enter tasten trigger tryk på Gem knappen.
  • Når kvittering for aflæsning sendes til e-mail er teksten i pop-up ændret fra "E-mail er sendt." til "E-mail er sendt til "abc@mail.dk".
  • Når kvittering for aflæsning sendes til e-mail er overskriften i e-mailen ændret fra "Aflæsning af målere." til "Aflæsning af måler.", hvis kunden kun har en måler.

 • Kunde plug-in: Oplysning.
  • Felterne Byggeår, Boligtype og Antal kvadratmeter sættes til "Ikke tilgængelig", hvis de ikke er sat.

Generelt

 • Tooltip ved Excel ikon vises til venstre for ikonet i stedet for til højre.