minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
November release d. 21.11.2013

Plug-in

 • Forbrugssted plug-in: Vælg forbrugssted adresse.
  • Nyt plug-in, hvor kunden kan skifte kundeforhold (adresse), hvis han har flere kundeforhold med samme CPR/CVR i systemet.
   Listen over mulige adresser kan vises som en dropdown-list eller en radiobutton-list.

   Bemærk at kunden skal være logget ind med NemID for at kunne skifte adresse.

   Bemærk at forsyningen skal tilsluttes delsystem "mF: Tillad CPR kundematch" for at finde adresser ud fra matchende CPR/CVR.

 • Log ind/ud plug-in: Log ud med kunde oplysninger.
  • Udvidet til at kunden kan skifte mellem sine adresser, hvis han har flere kundeforhold med samme CPR/CVR i systemet.
   Der gøres ved hjælp af det nye plug-in "Vælg forbrugssted adresse" til at vise en dropdown indeholder adresserne på kundens kundeforhold.

   Bemærk at kunden skal være logget ind med NemID for at kunne skifte adresse.

   Bemærk at forsyningen skal tilsluttes delsystem "mF: Tillad CPR kundematch" for at finde adresser ud fra matchende CPR/CVR.

 • Log ind/ud plug-in: Log ind.
  • Udvidet til at kunden kan logge ind med medarbejdercertifikat.

 • Flytning plug-in: Meld flytning.
  • Tilføjet ny input parameter, esShowPersonalNumber, der angiver om fraflytters personnummer skal vises eller ej.
November release d. 07.11.2013

minForsyning Plug-in proxy

 • minForsyning Plug-in proxy: esProxy.
  • Tilføjet ny input parameter, esShowNotLoggedInMessage, der angiver om beskeden "Du er ikke logget ind" skal vises eller ej, inden kunden dirigeres hen til log ind siden.

Plug-in

 • Kunde plug-in: Tilmelding til Betalingsservice.
  • Nyt plug-in, hvor kunden kan tilmelde sig Betalingsservice med NemID.

 • Kunde plug-in: Tilmelding til besked pr. e-mail.
  • Nyt plug-in, hvor kunden kan tilmelde sig besked pr. e-mail, der er sat op i systemet. Det kan f.eks. være besked vedrørende aflæsning af målere eller ny regning.

 • Kunde plug-in: Tilmelding til besked pr. e-mail om aflæsning af målere.
  • Nyt plug-in, hvor kunden kan tilmelde sig besked pr. e-mail om aflæsning af målere.

 • Kunde plug-in: Tilmelding til besked pr. e-mail om ny regning.
  • Nyt plug-in, hvor kunden kan tilmelde sig besked pr. e-mail om ny regning.

 • Kunde plug-in: Oplysninger og Kundenummer.
  • Tilføjet ny input parameter, esFormatCustomerNumber, der angiver om kundenummer skal formateres eller ej.

 • Økonomi plug-in: Saldoopgørelse.
  • Rettet så der kun kan klikkes på en faktura, hvis den tilgængelig som PDF dokument.

 • Forbrug plug-in: Afløling status.
  • Tilføjet ny input parameter, esHeader, der indeholder en beskrivende tekst (HTML) til kunden vedr. afkølingsstatus. Teksten vises til venstre for termometeret.