minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
September release d. 27.09.2013

Plug-in

 • Flytning plug-in: Meld flytning.
  • Fraflytter kan indtaste sit CPR-nummer og sin fremtidige addresse (obligatorisk), og han kan angive tilflytters nuværende adresse.

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Tilføjet ny input parameter, esChartWidth, der angiver bredden i pixel på graferne, der vises under en valgt fane (forbrugsart). Det vil sige bredden på de grafer, der viser oversigten over de seneste fem års forbrug, timeværdier og afkøling.
September release d. 11.09.2013

Plug-in

 • Forbrug plug-in: Afkøling status.
  • Nyt plug-in, der viser status på kundens afkøling for indeværende afregningsperiode.

   Bemærk at afkøling kun vises, hvis Roskilde eller den almindelige model bruges, dvs. beregningsmetoden er sat til hhv. 10 eller 6 på målertypen.

 • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.
  • Afkøling under fanebladet Varme, der viser historisk afkøling, er udvidet til også at vise afkøling for indeværende afregningsperiode.
  • På oversigten er tilføjet et status ikon for afkøling for indeværende afregningsperiode.

   Bemærk at forsyningen skal tilsluttes delsystem "mF: Vis afkøling" for at kunne se afkøling integreret i Forbrugsoversigt plug-in.
   Bemærk at afkøling kun vises, hvis Roskilde eller den almindelige model bruges, dvs. beregningsmetoden er sat til hhv. 10 eller 6 på målertypen.