minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Juni release d. 12.06.2014

Plug-in

  • Flytning plug-in: Meld flytning.

    • Ved at forsyningen tilsluttes delsystem "mF: Tilflytter obl. Meld flytning" er det obligatorisk at tilflytters navn og adresse udfyldes. Derudover skal det angives om tilflytter er ejer eller lejer.

  • Forbrug plug-in: Forbrugsoversigt.

    • Hvis kunden er tilflyttet i indeværende afregningsperiode, så vises aconto forbruget ikke, hverken i grafen eller i økonomien.