minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
August release d. 26.08.2015

Plug-in

 • Kundesag plug-in: Liste over kundesagstyper.
  • Nyt input parameter, esRendering, der angiver hvordan listen af kundesagstyper skal vises (renderes).
   Mulighederne er som en liste af links eller en dropdown.

Diverse

 • Meld flytning
  • Afvigelseskontrol rettet til at basere sig på afregningsafhængige aflæsnnger.
  • Aflæsningerne (viserstandene m.m.) fra fraflytter kopieres til tilflytter.
  • Fraflytter kan ikke længere (ved fejl) indtaste forsyningens CVR som sit eget CPR/CVR.
 • Forbrug
  • Beregningen af indeværende afregningsperiodes forbrug tager nu højde for importeret forbrug.
  • Forbrug vises ikke for flexafregnet kunder (under videre udvikling).
  • Decimaler fjernet ved forbrugssammenligning pr. m2.