minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Februar release d. 04.02.2015

Plug-in

  • Log ind plug-in: Log ind.
    • Det er muligt for kunden at logge ind med NemID nøglefil.
      Det kræver, at forsyningen tilsluttes delsystemet "mF Tillad nøglefil".

  • Kundesag plug-ins
    • Når en kunde opretter en sag i minForsyning sendes e-mail til forsyningen med kundeoplysninger. Der sendes kun en e-mail, hvis der på kundesagstypen er angivet en forsynings e-mail.