minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Februar release d. 15.02.2015

Plug-in

  • Kunde plug-in: Oplysninger.
    • Ny input parameter, esShowLocationNumber, der angiver om kunden skal kunne se og vedligeholde sit EAN nummer.

Events

  • Nyt event der fortæller om kunden har/har ikke fjernaflæste målere.

    Læs mere herom under menupunktet Events.