minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Aftaler/besøg

Plug-in der viser kundens aftaler/besøg.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esContactInfoRequired Kontakt information krævet

Værdisæt {0: Ingen, 1: Telefon, 2: Mobil, 3: Telefon + Mobil, 4: Email, 5: Telefon + Email, 6: Mobil + Email, 7: Telefon + Mobil + Email}. Default er 0.
esShowRemark Vis bemærkningsfelt.

Værdisæt {0, 1}. Default er 0 (Vis ikke).
esRemarkLabelText Angiv en overskrift til bemærkningsfelt

Værdisæt er en tekststreng.
<div id="esBookingsPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esBookingsPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esContactInfoRequired">[input]</div>
    <div class="esShowRemark">[input]</div>
    <div class="esRemarkLabelText">[input]</div>
  </div>
  <div id="esBookingsPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>