minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Liste over kundesagstyper

Plug-in der viser liste over kundesagstyper (henvendelsestyper). Herfra kan kunden vælge, hvilken henvendelse han ønsker at indberette til forsyningen.

Input til plug-in Kundesagstyper
Input Beskrivelse
esConsumptionType Forbrugsart

Der vises kun de kundesagstyper, der er oprettet med den angivne forbrugsart. Er feltet blankt vises alle aktuelle kundesagstyper.

Værdisæt {Drainage, Electricity, Gas, Heat, Sewer, Waste, Water} eller blank.
Default er blank.
esMessageUrl URL til webside, hvor kunden kan indberette en meddelelse.
esOneTimeServiceUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille en ydelse.
esChangeContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan skifte sin container.
esMessageForContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan indberette en meddelelse vedrørende sin container.
esOneTimeServiceByUnitForContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille en ydelse (enhedsstyret) vedrørende sin container.
esOneTimeServiceForContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille en ydelse vedrørende sin container.
esSetUpContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille opsætning af en ny container.
esTakeDownContainerUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille nedtagning af sin container.
esRendering Angiver hvordan listen af kundesagstyper skal vises (renderes).

Værdisæt {LinkList, DropDownList}. Default er LinkList.
<div id="esCaseTypesPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esCaseTypesPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esConsumptionType">[input]</div>
    <div class="esMessageUrl">[input]</div>
    <div class="esOneTimeServiceUrl">[input]</div>
    <div class="esChangeContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esMessageForContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esOneTimeServiceByUnitForContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esOneTimeServiceForContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esSetUpContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esTakeDownContainerUrl">[input]</div>
    <div class="esRendering">[input]</div>
  </div>
  <div id="esCaseTypesPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>