minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Forbrugsoversigt

Plug-in der viser forbrugsoversigt.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esBackgroundColor Baggrundfarven på grafer.
esChartWidth Bredden i pixel på graferne, der vises under en valgt fane (forbrugsart). Default er 600 px.
esColorForAverageline Farven på gennemsnitslinjen på graferne.
esColorForElectricty Farven for el.
esColorForGas Farven for gas.
esColorForHeat Farven for varme.
esColorForSewer Farven for kloak.
esColorForWaste Farven for affald.
esColorForWater Farven for vand.
esFontFamily Font brugt i grafer.
esFontSize Font størrelse brugt i grafer.
esFontColor Font farve brugt i grafer.
esShowConsumptionTable Vis tabel over forbrug foldet ud fra start.

Værdisæt {true, false}. Default er false.
esShowDrainage Vis forbrug for afledning.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowElectricity Vis forbrug for el.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowGas Vis forbrug for gas.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowHeat Vis forbrug for varme.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowSewer Vis forbrug for kloak.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowWaste Vis forbrug for affald.

Værdisæt {true, false}. Default er false.
esShowWater Vis forbrug for vand.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
<div id="esConsumptionOverviewPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esConsumptionOverviewPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esBackgroundColor">[input]</div>
    <div class="esChartWidth">[input]</div>
    <div class="esColorForElectricty">[input]</div>
    <div class="esColorForGas">[input]</div>
    <div class="esColorForHeat">[input]</div>
    <div class="esColorForSewer">[input]</div>
    <div class="esColorForWaste">[input]</div>
    <div class="esColorForWater">[input]</div>
    <div class="esFontFamily">[input]</div>
    <div class="esFontSize">[input]</div>
    <div class="esFontColor">[input]</div>
    <div class="esShowDrainage">[input]</div>
    <div class="esShowElectricity">[input]</div>
    <div class="esShowGas">[input]</div>
    <div class="esShowHeat">[input]</div>
    <div class="esShowSewer">[input]</div>
    <div class="esShowWaste">[input]</div>
    <div class="esShowWater">[input]</div>
  </div>
  <div id="esConsumptionOverviewPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>