minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Container oplysninger

Plug-in der viser container oplysninger.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esShowContainerDescriptionColumn Vis beskrivelse kolonnen.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowContainerEmptyingDescriptionColumn Vis tømmeordning kolonnen.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowContainerNumberColumn Vis containernummer kolonnen.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
<div id="esContainerInfoPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esContainerInfoPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esShowContainerDescriptionColumn">[input]</div>
    <div class="esShowContainerEmptyingDescriptionColumn">[input]</div>
    <div class="esShowContainerNumberColumn">[input]</div>
  </div>
  <div id="esContainerInfoPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>