minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Afkøling

Plug-in der viser kundens historiske og indeværende afregningsperiodes afkøling.

Bemærk at dette plug-in er integreret i Forbrugssoversigt plug-in'et.
Bemærk at afkøling kun vises, hvis Roskilde eller den almindelige model bruges, dvs. beregningsmetoden er sat til hhv. 10 eller 6 på målertypen.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esBackgroundColor Baggrundfarven på grafer.
esChartWidth Bredden i pixel på grafen. Default er 600 px.
esColorForHeat Farven for varme.
esFontFamily Font brugt i grafer.
esFontSize Font størrelse brugt i grafer.
esFontColor Font farve brugt i grafer.
<div id="esCoolingPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esCoolingPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esBackgroundColor">[input]</div>
    <div class="esChartWidth">[input]</div>
    <div class="esColorForHeat">[input]</div>
    <div class="esFontFamily">[input]</div>
    <div class="esFontSize">[input]</div>
    <div class="esFontColor">[input]</div>
  </div>
  <div id="esCoolingPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>