minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Afkøling status

Plug-in der viser kundens afkølingsstatus for indeværende afregningsperiode.

Dette plug-in kan bruges sammen med forbrugsoversigt plug-in (dvs. begge plug-ins placeres på samme side) eller som selvstændigt plug-in.

Bemærk at afkøling kun vises, hvis Roskilde eller den almindelige model bruges, dvs. beregningsmetoden er sat til hhv. 10 eller 6 på målertypen.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esHeader En beskrivende tekst (HTML) til kunden vedr. afkølingsstatus. Teksten vises til venstre for termometeret.
<div id="esCoolingStatusPlugin" class="esPlugin">
    <div id="esCoolingStatusPluginData" class="esPluginData">
    </div>
    <div id="esCoolingStatusPluginHtml" class="esPluginHtml">
    </div>
</div>