minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Kundeoplysninger

Plug-in der viser kunde oplysninger: navn, adresse, mobil, e-mail m.m. Kunden kan redigerer og gemme sine oplysninger.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esFormatCustomerNumber Formater kundenummer på formen XXX XXXX XXX med foranstillede nuller.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowPersonalNumber Vis kundens personnummer.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowLocationNumber Vis og rediger kundens EAN nummer.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esCustomerPINcodeHelpText Hjælpe tekst til Mobil PIN-kode.

Værdisæt {innerHTML}. Der er default hjælpe tekst hvis ikke sat.
<div id="esCustomerInfoPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esCustomerInfoPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esFormatCustomerNumber">[input]</div>
    <div class="esShowPersonalNumber">[input]</div>
    <div class="esShowLocationNumber">[input]</div>
    <div class="esCustomerPINcodeHelpText">[input]</div>
  </div>
  <div id="esCustomerInfoPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>