minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Økonomi oversigt

Plug-in der viser kundens økonomi i indeværende afregningsperiode.

Dette plug-in kan bruges sammen med forbrugsoversigt plug-in (dvs. begge plug-ins placeres på samme side) eller som selvstændigt plug-in.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esConsumptionType Forbrugsart

Hvis plug-in bruges selvstændigt sættes værdien til den forbrugsart, der ønskes vist.

Hvis plug-in bruges sammen med forbrugsoversigt plug-in sættes værdien til *.
Dermed vises den forbrugsart, der er valgt i forbrugsoversigten.

Værdisæt {*, Drainage, Electricity, Gas, Heat, Sewer, Waste, Water}
<div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esConsumptionType">[input]</div>
  </div>
  <div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>