minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Økonomi oversigt (graf)

Plug-in der viser graf for kundens økonomi i indeværende afregningsperiode.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esBackgroundColor Baggrundfarven på grafer.
esColorForElectricty Farven for el.
esColorForGas Farven for gas.
esColorForHeat Farven for varme.
esColorForSewer Farven for kloak.
esColorForWaste Farven for affald.
esColorForWater Farven for vand.
esFontFamily Font brugt i grafer.
esFontSize Font størrelse brugt i grafer.
esFontColor Font farve brugt i grafer.
esHeight Højden på grafen i pixel.
esWidth Bredden på grafen i pixel.
<div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodChartPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodChartPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esBackgroundColor">[input]</div>
    <div class="esColorForElectricty">[input]</div>
    <div class="esColorForGas">[input]</div>
    <div class="esColorForHeat">[input]</div>
    <div class="esColorForSewer">[input]</div>
    <div class="esColorForWaste">[input]</div>
    <div class="esColorForWater">[input]</div>
    <div class="esFontFamily">[input]</div>
    <div class="esFontSize">[input]</div>
    <div class="esFontColor">[input]</div>
    <div class="esHeight">[input]</div>
    <div class="esWidth">[input]</div>
  </div>
  <div id="esEconomyForCurrentSettlementPeriodChartPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>