minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Kunde er/er ikke DataHub kunde

Når kunden er logget ind triggers eventet esCustomerIsDataHubCustomerEvent-LogoutPlugin, hvis kunden er tildelt en webaccesskode, som kommer fra DataHub’en.

Hvis kunden ikke er tildelt en webaccesskode triggers eventet esCustomerIsNotDataHubCustomerEvent-LogoutPlugin.

Der er Log ud plug-in, der kaster eventet.

Ved at abonnere på eventet via javascript kode kan en webside i løsningen (indeholdende Log ud plug-in) gøre kunden opmærksom på, at han kan se sit elforbrug fra DataHub'en, hvis han er logget ind med NemID. Se koden, der skal placeres på siden, under fanebladet Event javascript.

<script type="text/javascript">
  $('#esProxy').bind('esCustomerIsDataHubCustomerEvent-LogoutPlugin', function () {
    // Do stuff
  });

  $('#esProxy').bind('esCustomerIsNotDataHubCustomerEvent-LogoutPlugin', function () {
    // Do stuff
  });
</script>