minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Log ind

Plug-in hvor kunden kan logge ind.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esLoginSuccessUrl URL (absolutte sti) til webside efter succesfuld login.
esShowLoginWithCustomerInfoTab Vis fanen, hvor der kan logges ind med kundenummer.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowLoginWithNemIDTab Vis fanen, hvor der kan logges ind med NemID.

Det kræver et certifikat fra Nets at kunne logge ind med NemID, og certifikatet skal være lagt ind på det administrative værk i KMD Easy Energy for at fanen bliver vist. Vejledning til NemID login i minForsyning

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esShowLoginWithNemLoginTab Vis fanen, hvor der kan logges ind med NemLogin (KMD Single Sign On).

Værdisæt {true, false}. Default er false.

Bemærk at forsyningen derudover skal være tilsluttet delsystem "mF ADFS Login".
esLoginHelpText Hjælpetekst til login.
esActiveLoginTab Angiver hvilket faneblad, der skal være aktivt ved opstart.

Værdisæt {0, 1}, hvor 0 er "Log ind med kundenummer" og 1 er "Log ind med NemID". Default er 0.

Bemærk at måden en kunde logger ind gemmes i en cookie. Dvs. hvis en kunde logger ind med kundenummer, så er det "Log ind med kundenummer"-fanebladet, der er aktivt næste gang, uanset hvad "esActiveLoginTab" er sat til.
<div id="esLoginPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esLoginPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esLoginSuccessUrl">[input]</div>
    <div class="esShowLoginWithCustomerInfoTab">[input]</div>
    <div class="esShowLoginWithNemIDTab">[input]</div>
    <div class="esShowLoginWithNemLoginTab">[input]</div>
    <div class="esLoginHelpText">[input]</div>
    <div class="esActiveLoginTab">[input]</div>
  </div>
  <div id="esLoginPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>