minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Meld flytning

Plug-in hvor kunden kan melde flytning.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esShowPersonalNumber Vis fraflytters personnummer.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
<div id="esMovingPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esMovingPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esShowPersonalNumber">[input]</div>
  </div>
  <div id="esMovingPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>