minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Plug-in css

Alle minForsyning Plug-in css klasser er præfikset med ”es”.

Følgende tabel viser oversigt over css klasser, der bruges gennemgående.

Css klasse Beskrivelse
esLabel Klasse på label tags.
esInput Klasse på input tags.
esButton Klasse på input tags af typen button.
esAlert Klasse på tags, hvor tilstanden er ”alert”.

Bruges f.eks. af Login plug-in, hvis kunden ikke kan logge ind, fordi han har indtastet forkerte log ind oplysninger.
esHelp Klasse til div sektion, der indeholder hjælpetekst.
esLoading Klasse til div sektion, der bruges, når et plug-in er ved at hente data.
esNoData Klasse til div sektion, hvor der ikke er fundet forbrugsdata at vise.