minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Plug-in egenskaber

Der er specielle egenskaber ved minForsyning plug-ins, der er værd at bemærke.

Loading

Når et plug-in henter data vil det være i en afventende tilstand. Denne tilstand kan markeres ved at vise et animeret ikon, der indikerer, at der hentes data. Det gøres ved at sætte regler op for klassen esLoading. F.eks.

.esLoading
{
    background-image: url("loader.gif");
}

For at det animerede ikon vises, skal det pågældende plug-in har nogle dimensioner, dvs. en højde og en bredde. Det gøres ved at sætte en min-height og min-width. F.eks.

#esLoginPlugin
{
    min-height: 190px;
    min-width: 260px;
}

Ovenstående resulterer i, at det animerede ikon vises lige inden Login plug-in vises, samt når kunden forsøger at logge ind. Når der er hentet data forsvinder ikonet. Derudover sættes min-height og min-width automatisk til 0.