minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Vælg forbrugssted adresse

Plug-in der viser en liste over kundens forbrugssted adresser i en dropdown-liste eller en radiobutton-liste.

Bemærk at kunden skal være logget ind med NemID for at kunne skifte adresse.

Bemærk at forsyningen skal tilsluttes delsystem "mF: Tillad CPR kundematch" for at finde adresser ud fra matchende CPR.

Hvis der er ingen eller kun en adresse i listen, sættes en markering på plug-in'et (class="esNoData"). I det tilfælde kan plug-in'et og evt. tilhørende tekst skjules ved at abonnere på "esNoData"-eventet, se under fanebladet "Skjul plug-in, hvis kun en adresse".

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esRendering Angiver hvordan listen af adresser skal renderes.

Værdisæt {DropDownList, RadioButtonList}. Default er DropDownList.
<div id="esPremiseAddressSelectorPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esPremiseAddressSelectorPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esRendering">[input]</div>
  </div>
  <div id="esPremiseAddressSelectorPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
  $('#esProxy').bind('esContainsNoDataEvent-esPremiseAddressSelectorPlugin', function () {
    // Do stuff
  });
</script>