minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Opret kundesag

Plug-in hvor kunden kan vælge mellem kundesager af typen Meddelelse eller Engangsydelse. Efter valget dirigeres kunden hen til siden for den valgte kundesag.

Input til plug-in Opret sag
Input Beskrivelse
esMessageUrl URL til webside, hvor kunden kan indberette en meddelelse.
esOneTimeServiceUrl URL til webside, hvor kunden kan bestille en ydelse.
<div id="esReportCasePlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCasePluginData" class="esPluginData">
    <div class="esMessageUrl">[input]</div>
    <div class="esOneTimeServiceUrl">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportCasePluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>