minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Opret engangsydelse

Plug-in hvor kunden kan oprette en kundesag af typen Engangsydelse. Efter oprettelsen dirigeres kunden hen til kvitteringssiden.

Plug-in'et består af to selvstændige plug-ins: Opret meddelelse og Kvittering. Hvert plug-in placeres på hver sin webside.

Input til plug-in Opret meddelelse
Input Beskrivelse
esReceiptUrl URL til webside, der viser kvittering for oprettelsen af ydelsen.
esCaseTypeIdent Kundesagstype ident.

Hvis dette plug-in bruges i sammenhæng med Kundesag plug-in Opret kundesag, så skal Kundesagstype ident ikke angives, fordi argumentet bliver overført fra Opret sag plug-in.
esShowDate Vis dato, hvis kunden skal vælge en dato for engangsydelse.

Værdisæt {true, false}
Input til plug-in Kvittering
Input Beskrivelse
Ingen
<div id="esReportCaseOneTimeServicePlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCaseOneTimeServicePluginData" class="esPluginData">
    <div class="esReceiptUrl">[input]</div>
    <div class="esCaseTypeIdent">[input]</div>
    <div class="esShowDate">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportCaseOneTimeServicePluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<div id="esReportCaseOneTimeServiceReceiptPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceReceiptPluginData" class="esPluginData">
  </div>
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceReceiptPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>