minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Opret engangsydelse (enhedsstyret) vedrørende container

Plug-in hvor kunden kan oprette en kundesag af typen Engangsydelse (enhedsstyret) vedrørende container. Efter oprettelsen dirigeres kunden hen til kvitteringssiden.

Enhedstyret betyder, at enheden på sagen (dvs. taksten) skal passe overens med enheden på container (dvs. vejeenheden).

Plug-in'et består af to selvstændige plug-ins: Opret engangsydelse og Kvittering. Hvert plug-in placeres på hver sin webside.

Input til plug-in Opret ydelse
Input Beskrivelse
esReceiptUrl URL til webside, der viser kvittering for oprettelsen af ydelsen.
esCaseTypeIdent Kundesagstype ident.

Hvis dette plug-in bruges i sammenhæng med container plug-in Opret kundesag, så skal Kundesagstype ident ikke angives, fordi argumentet bliver overført fra Opret sag plug-in.
Input til plug-in Kvittering
Input Beskrivelse
Ingen
<div id="esReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esReceiptUrl">[input]</div>
    <div class="esCaseTypeIdent">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<div id="mfReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerReceiptPlugin" class="mfPlugin">
  <div id="mfReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerReceiptPluginData" class="mfPluginData">
  </div>
  <div id="mfReportCaseOneTimeServiceByUnitForContainerReceiptPluginHtml" class="mfPluginHtml">
  </div>
</div>