minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Opret engangsydelse vedrørende container

Plug-in hvor kunden kan oprette en kundesag af typen Engangsydelse vedrørende container. Efter oprettelsen dirigeres kunden hen til kvitteringssiden.

Plug-in'et består af to selvstændige plug-ins: Opret engangsydelse og Kvittering. Hvert plug-in placeres på hver sin webside.

Input til plug-in Opret ydelse
Input Beskrivelse
esReceiptUrl URL til webside, der viser kvittering for oprettelsen af ydelsen.
esCaseTypeIdent Kundesagstype ident.

Hvis dette plug-in bruges i sammenhæng med container plug-in Opret kundesag, så skal Kundesagstype ident ikke angives, fordi argumentet bliver overført fra Opret sag plug-in.
Input til plug-in Kvittering
Input Beskrivelse
Ingen
<div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esReceiptUrl">[input]</div>
    <div class="esCaseTypeIdent">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerReceiptPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerReceiptPluginData" class="esPluginData">
  </div>
  <div id="esReportCaseOneTimeServiceForContainerReceiptPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>