minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Aflæs målere

Plug-in hvor kunden kan aflæse sin måler, dvs. indberette sine aflæsninger.

Hvis aflæsningerne bliver godkendt af systemet (FAS), dvs. aflæsningerne afviger ikke for meget i forhold til forventet, dirigeres kunden hen til kvitteringssiden.

Hvis der er en eller flere aflæsninger, der afviger for meget, dirigeres kunden hen til fejlsiden, hvor kunden kan kontrollere og genindberette sine aflæsninger.

Plug-in'et består af tre selvstændige plug-ins: Aflæs målere, Aflæs målere igen og Kvittering. Hvert plug-in placeres på hver sin webside.

Input til plug-in Aflæs målere
Input Beskrivelse
esReportReadingsAgainUrl URL til webside, hvor kunden kan kontrollere og genindberette sine aflæsninger, fordi aflæsningerne afveg for meget i forhold til forventet.
esReportReadingsReceiptUrl URL til webside, der viser kvittering for aflæsningen af målere.
esNoReadingsHelpText Hjælpetekst, når der er ingen målere, der kan aflæses. Teksten skal angives som ren tekst og ikke i HTML.

Default
"Der er ingen målere, der kan aflæses. Det skyldes, at målerne fjernaflæses."
Input til plug-in Aflæs målere igen
Input Beskrivelse
esReportReadingsReceiptUrl URL til webside, der viser kvittering for aflæsningen af målere.
esSendContactMail Send mail til forsyningen, hvis kunden vil kontaktes, når hans måler går i afvigelseskontrol.

Værdisæt {true, false}. Default er false.
Input til plug-in Kvittering
Input Beskrivelse
Ingen
<div id="esReportReadingsPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportReadingsPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esReportReadingsAgainUrl">[input]</div>
    <div class="esReportReadingsReceiptUrl">[input]</div>
    <div class="esNoReadingsHelpText">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportReadingsPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<div id="esReportReadingsAgainPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportReadingsAgainPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esReportReadingsReceiptUrl">[input]</div>
    <div class="esSendContactMail">[input]</div>
  </div>
  <div id="esReportReadingsAgainPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>
<div id="esReportReadingsReceiptPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esReportReadingsReceiptPluginData" class="esPluginData">
  </div>
  <div id="esReportReadingsReceiptPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>