minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Opsætning af webside

For at bruge minForsyning plug-ins på en webside tilføjes følgende til siden.

 • minForsyning Plug-in script og stylesheet i HTML head sektionen.
 • minForsyning Plug-in proxy (HTML sektion) i HTML body sektionen.

Se koden til minForsyning script og stylesheet, samt minForsyning proxy under fanebladene.

Scriptet finder og håndterer minForsyning plug-ins på websiden, og stylesheet sætter den basale grafiske præsentation.

Proxyen er kommunikationskanalen mellem websiden og minForsyning Plug-in. Proxyen tager forsyningsspecifikke data som input.

Input til minForsyning proxy
Input Beskrivelse
esPlantNumber Forsyningens FAS brugernummer.
esUtilityNumber Forsyningens værk nummer.
esLoginUrl URL (absolutte sti) til webside, der vises efter kunden har logget ud, dvs. forsiden af selvbetjeningsløsningen.

Bemærk at det er den samme webside kunden dirigeres hen til, hvis han forsøger at tilgå en side indeholdende et plug-in uden at han er logget ind.

Derfor bør websiden indeholde log ind plug-in.
esShowNotLoggedInMessage Giv besked (en pop-up) til kunden om, at han ikke er logget ind, hvis han ikke er logget ind og forsøger at tilgå en side indeholdende plug-ins, der kræver log ind.

Uanset besked eller ej, dirigeres kunden altid efterfølgende hen til log ind siden.

Værdisæt {true, false}. Default er true.
esHideExpectedConsumptionDaysInPeriodPercent Mulighed for at skjule beregnet forventet forbrug for indeværende periode på forbrugsoversigten.

Man angiver, i procent, hvor mange dage man skal ind i en afregningsperiode, før forventet forbrug vises. Hvis denne parameter ikke sættes, så vises forventet forbrug altid.

Værdisæt {0 - 100}. Default er 0.
esHideExpectedConsumptionMinimumPercent Mulighed for at skjule beregnet forventet forbrug for indeværende periode på forbrugsoversigten.

Man angiver, i procent, hvor meget forbrug der skal være kendt, før forventet forbrug vises. Hvis denne parameter ikke sættes, så vises forventet forbrug altid.

Værdisæt {0 - 100}. Default er 0.
esAdfsSamlIssuer SamlIssuer er en brugerident som skal anvendes ved Single Sign On mod KMD's active directory.

Denne skal skal kun udfyldes for applikationer som anvender SSO, fx. ved integration med NemLogin.

Ex. http://schemas.kmd.dk/ws/2017/05/realm/kmd.fe.eservice-int

Det er kun offentlige kunder som må anvende NemLogin. SamlIssuer udstedes af KMD.
<!-- minForsyning Plug-in - stylesheet -->
<link href="https://minforsyningplugin.kmd.dk/StyleSheets/eservice.css" rel="Stylesheet" type="text/css" />

<!-- minForsyning Plug-in - script -->
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-json2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice.js" type="text/javascript"></script>

BEMÆRK: Opsætning ved brug af handel plug-ins.

<!-- minForsyning Plug-in - stylesheet -->
<link href="https://minforsyningplugin.kmd.dk/StyleSheets/eservicetrade.css" 
     rel="Stylesheet" type="text/css" />

<!-- minForsyning Plug-in - script -->
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-json2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/jquery1.11.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice.js" type="text/javascript"></script>

Derudover bør der være referencer til Bootstrap.

<script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.4/css/bootstrap.min.css">
        
<div id="esProxy">
  <div class="esProxyData">
    <div class="esPlantNumber">[input]</div>
    <div class="esUtilityNumber">[input]</div>
    <div class="esLoginUrl">[input]</div>
    <div class="esShowNotLoggedInMessage">[input]</div>
    <div class="esAdfsSamlIssuer">[input]</div>
  </div>
</div>
<!DOCTYPE html>
<head>
 <title>Forsyning</title>
 <!-- minForsyning Plug-in - stylesheet -->
 <link href="https://minforsyningplugin.kmd.dk/StyleSheets/eservice.css" rel="Stylesheet" type="text/css" />
 <!-- minForsyning Plug-in - script -->
 <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-json2.min.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice-jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
 <script src="https://minforsyningplugin.kmd.dk/Scripts/eservice.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
  <form method="post" action="Login.aspx">
  <div id="kmdMain">
    <div id="esProxy">
      <div class="esProxyData">
        <div class="esPlantNumber">464</div>
        <div class="esUtilityNumber">0</div>
        <div class="esLoginUrl">https://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx</div>
        <div class="esAdfsSamlIssuer">http://schemas.kmd.dk/ws/2017/05/realm/kmd.fe.eservice-int</div>
      </div>
    </div>
    <div id="kmdMainHeader">Her kan du logge ind.</div>
    <div id="esLoginPlugin" class="esPlugin">
      <div id="esLoginPluginData" class="esPluginData">
        <div class="esLoginSuccessUrl">https://minforsyning.kmd.dk/MyProfile.aspx</div>
        <div class="esShowLoginWithCustomerInfoTab">true</div>
        <div class="esShowLoginWithNemIDTab">false</div>
        <div class="esShowLoginWithNemloginTab">false</div>
        <div class="esLoginHelpText">
          <p>
            Hvor finder jeg kundenummer og adgangskode?</p>
          <p>
            Du kan se dit kundenummer og adgangskode på dit aflæsningskort.</p>
          <p>
            Du kan også se dit kundenummer og adgangskode på din sidste faktura.</p>
        </div>
      </div>
      <div id="esLoginPluginHtml" class="esPluginHtml">
      </div>
    </div>
  </div>
  </form>
</body>
</html>