minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Tilmelding til Betalingsservice

Plug-in hvor kunden kan tilmelde sig Betalingsservice med NemID.

Hvis kunden i forvejen er tilmeldt Betalingsservice kan det vælges, om der skal vises en tekst indeholdende datoen for tilmeldingen eller ingen tekst.

Dette plug-in kræver, at forsyningen udfylder en kreditor tilmelding (online) for at få udleveret tilmeldingslinket.

Kreditor tilmelding er gratis. Læs mere om tilmeldingen nedenfor.


Nets tilmeldingslink

Nets har udviklet et tilmeldingslink med NemID med en formular, som du som kreditor (forsyning) kan lægge på din hjemmeside. Ved brug af tilmeldingslinket med NemID lagrer Nets dokumentation for din kundes accept af betalingsaftalen.

Der findes også en løsning uden NemID, hvor du kan oprette betalingsaftaler efter aftale med kunden. Ved brug af tilmeldingslinket uden NemID sker oprettelse af betalingsaftaler uden brug af digital signatur. Manglende dokumentation for din kundes accept kan betyde, at du vil skulle tilbagebetale beløb i tilfælde af indsigelser fra din kunde. Nets påtager sig kun ansvar for dokumentation af din kundes accept ved brug af tilmeldingslinket med NemID.

Tilmeldingsformularen, som kunden ser på hjemmesiden, findes både som pop-up og som iframe.

 • Pop-up: Tilmeldingsformularen kommer frem på skærmen, når kunden klikker på tilmeldingslinket på hjemmesiden.
 • Iframe: Tilmeldingsformularen er en integreret del af din hjemmeside.

I tilmeldingsformularen skal kunden evt. logge ind med NemID for at gennemføre tilmeldingen.

Læs mere om Nets tilmeldingslink her: http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/automatiske-betalinger/betalingsservice/faa-flere-at-betale-med-betalingsservice/nettilmelding-tilmeldinger-via-din-hjemmeside/Pages/default.aspx


Integrationen af tilmeldingslinket i Tilmelding til Betalingsservice plug-in

Tilmelding til Betalingsservice plug-in indeholder tilmeldingsformularen i en iframe. Det vil sige tilmeldingsformularen bliver en integreret del af hjemmesiden.

Tilmelding til Betalingsservice plug-in sørger for at udfylde kundenummer, PBS-nummer og Debitorgruppenummer på forhånd.


Udfyldelsen af kreditor tilmelding (online)

For at få et tilmeldingslink udfyldes følgende online tilmelding, Kreditor tilmelding
Se eksempel på udfyldelse her. PBS-nummer (NETS Kreditornr.) og Deb.grp.nr (NETS-gruppenr.) udfyldes og findes i FAS / Easy under afregningsoplysninger.

Bemærk: Afkryds følgende i formularen.

 • Debitor skal signere med NemId
 • Genereret link skal bruges i en iframe
Klik på knappen "Generer link ud fra angivet data." og der dannes et link på formen
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=06102735&pbscheck=9AvMROTTSudnXSOITxrrXQ%3D%3D
            &dbnr=&dbgr=00001&repeatKundeNr=false&kundenrLabel=Kundenr.&version=2&t
Parameter pbscheck klippes ud fra linket - i dette tilfælde 9AvMROTTSudnXSOITxrrXQ%3D%3D - og kopieres til FAS / Easy under afregningsoplysninger i feltet "Tilmeldingslink PBS ident". Udfyldelse af PBS ident

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esPbsID UDGÅET - er kun gældende for den tidligere udgave af tilmeldingslinket / plug-in'et.

Denne PBS-identifikator findes som en del af tilmeldingslinket, der udleveres fra Nets.
F.eks. er PBS-identifikator "93ff79cda16118c8f49c50b151dfbf1a" i følgende tilmeldinglink.
https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=3&pbs=93ff79cda16118c8f49c50b151dfbf1a
     &dbnr=021000001016200&dbgr=05490&navn=&adr=&postby=&knmin=15&knmax=15
esShowAlreadySignedUpText Hvis kunden allerede er tilmeldt Betalingsservice, kan det vælges om der skal vises en tekst herom eller ej.

Værdisæt {true, false}. Default er false, dvs. der vises ingen tekst.
<div id="esSignUpBSPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esSignUpBSPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esShowAlreadySignedUpText">[input]</div>
  </div>
  <div id="esSignUpBSPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>