minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Kunde formular

Plug-in der viser kunde formularen, der skal udfyldes af kunden i et handelsforløb.

For at validere data i formularen kaldes validerings event på plug-in'et.

     $('#esTradeCustomerFormPlugin').trigger('esValidateEvent-TradeCustomerFormPlugin')
          
Hvis data i formularen er gyldige dirigeres kunden til næste side (angivet i esNextPageUrl), ellers forbliver kunden på siden og i formularen er markeret, hvilke data der er ugyldige.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esPreviousPageUrl URL til forrige side i handelsforløbet.
esNextPageUrl URL til næste side i handelsforløbet.
<div id="esTradeCustomerFormPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esTradeCustomerFormPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esPreviousPageUrl">[input]</div>
    <div class="esNextPageUrl">[input]</div>
  </div>
  <div id="esTradeCustomerFormPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>