minForsyning Plug-in guide
Generelt
Opsætning
Plug-in
Release 2017
Release 2016
Release 2015
Release 2014
Release 2013
Release 2012
Plug-ins
Aflæsning plug-ins
Kortbetalings plug-ins
Booking plug-ins
Container plug-ins
DataHub plug-ins
Forbrugssted plug-ins
Forbrug plug-ins
Flytning plug-ins
Handel plug-ins
Kunde plug-ins
Kundesag plug-ins
Log ind/ud plug-ins
Måler plug-ins
Økonomi plug-ins
Events
Event
Pop-ups
Pop-up
Produkt

Plug-in der viser produkter hørende til given produktgruppe.

For at vise produkterne skal plug-in'et initieres via javascript, hvor nummeret på produktgruppen medgives som input.
For at gøre dette placeres koden under fanebladet Javascript på samme side som plug-in'et.

Input til plug-in
Input Beskrivelse
esPreviousPageUrl URL til forrige side i handelsforløbet.
esNextPageUrl URL til næste side i handelsforløbet.
<div id="esTradeProductPlugin" class="esPlugin">
  <div id="esTradeProductPluginData" class="esPluginData">
    <div class="esPreviousPageUrl">[input]</div>
    <div class="esNextPageUrl">[input]</div>
  </div>
  <div id="esTradeProductPluginHtml" class="esPluginHtml">
  </div>
</div>

For hver produktgruppe placeres en knap på siden, således når brugeren klikker på en knap vises de tilhørende produkter i plug-in'et.

En knap kan have følgende HTML.

  <button data-product-group-number="1" type="button" class="btn esProductGroupButton"></span>El</button>
          
Knappen skal have attribut data-product-group-number, der angiver nummeret på produktgruppen. Derudover skal knappen have klassen esProductGroupButton for at nedenstående javascript fungerer.


  <script type="text/javascript">

    $('button.esProductGroupButton').bind('click', function (e) {

      // Get productgroupnumber. 
      //
      var esProductGroupNumber = this.getAttribute("data-product-group-number");

      // Set data for init event of esTradeProductPlugin.
      //
      var data = { 'plantnumber': esPlantNumber, 'productgroupnumber': esProductGroupNumber, 
             'utilitynumber': esUtilityNumber };

      // Convert data to json.
      //
      var jsondata = eval('(' + JSON.stringify(data) + ')');

      $('#esProxy').trigger('esPluginEvent', ['esTradeProductPlugin', 'Init', jsondata]);
    });

    $(document).ready(function () {

      // Show products for the first productgroup.
      //
      $('.esProductGroupButton:first').trigger('click');
    });

  </script>